Python programavimas (Rur-Ple NG) – Sąlygos sakiniai

1504

Sąlygos sakiniai, norint išvengti sienū bei skaičiuoti/surinkti akmenis…