Python programavimo mokymo(si) aplinka (Rur-Ple NG)

2103

RUR-PLE įvadas, judėjimo komandos, naujų komandų kūrimas, kartojimo sakinys „while”, kintamieji