Kelionė per dykumą (koordinačių plokštuma, ciklas cikle, grafų teorija)

1819

# programos kodas python3: http://pastebin.com/PztQ6uYb
from turtle import *
reset() ## Kelionė po dykumą 🙂

# nr: 0 1 2 3 4 5
X = [ 20, 50, 100, 80, 0, -30]
Y = [-100, 100, 0, 50, 40, 50 ]
K = [ 20, 40, 30 , 100, 20, 40 ] # kuras

kuras = 250
n = len(X)
up()
for i in range(n):
goto(X[i], Y[i])
dot(10)
write(i)

goto(X[0], Y[0]); down() # kelionės startas