Python mokymosi aplinkos (Rur-Ple NG) apžvalga

1603

RURPLE-NG veiksmai, galimybės, kartojimmo (while), sąlygos (if), kintamųjų pavyzdžiai, programos sekimas, naujų komandų/funkcijų kūrimas (def)