Geometrinių kūnų piešimas (2 dalis)

7218

Elida Ignatavičienė
9-10 klasės koncentras, Dailė, Geometrinių kūnų piešimas (2 dalis).