Geometrinių kūnų piešimas (1 dalis)

7384

Elida Ignatavičienė
9-10 klasės koncentras, Dailė, Geometrinių kūnų piešimas (1 dalis).