Optinis menas

8107

Elida Ignatavičienė
9-10 klasės koncentras, Dailė, Optinis menas.