Optinis menas

6928

Elida Ignatavičienė
9-10 klasės koncentras, Dailė, Optinis menas.