Optinis menas

8988

Elida Ignatavičienė
9-10 klasės koncentras, Dailė, Optinis menas.