Sąlygos sakiniai, norint išvengti sienū bei skaičiuoti/surinkti akmenis…