Moda

7337

Rita Raižienė
7-8 klasė, Matematika, Moda.
Moda – imties charakteristika, tai daugiausiai kartų pasikartojantis imties domuo.