Lygčių sistemos (Valstybinis brandos egzaminas)

1500