Loginė funkcija NOT

2088

Vygandas Banišauskas
11-12 klasės koncentras, Informacinė technologijos, Loginė funkcija NOT.