Datų formatai, funkcijos

1579

Vygandas Banišauskas
11-12 klasės koncentras, Informacinė technologijos, Datu formatai funkcijos.