Stovinčios figūros piešimas

7344

Elida Ignatavičienė
9-10 klasės koncentras, Dailė, Stovinčios figūros piešimas.