Stovinčios figūros piešimas

5637

Elida Ignatavičienė
9-10 klasės koncentras, Dailė, Stovinčios figūros piešimas.