Portreto iš priekio piešimas

15574

Elida Ignatavičienė
9-10 klasės koncentras, Dailė, Portreto iš priekio piešimas.