Portreto iš priekio piešimas

14238

Elida Ignatavičienė
9-10 klasės koncentras, Dailė, Portreto iš priekio piešimas.