Portreto iš priekio piešimas

13877

Elida Ignatavičienė
9-10 klasės koncentras, Dailė, Portreto iš priekio piešimas.