Objektinis programavimas – šokiai (pasiruošimas KD2)

1223

šokiai pokiai! 🙂 http://pastebin.com/aNWM0NbG
Sukurt ir atvaizduot šokėjus, surast poras, sukurt interaktyvų judinimą pele
04:10 – 2 dalis) ciklas cikle – funkcija renkasi_vaikinai(M, V)
14:00 – 3 dalis) Šokio poroje apiforminimas – class Dancer, ondrag
Užduotis: http://galvosukykla.lt/failai/mokymas/programavimas/2013-pavasaris/ktug/KD2-pasiruosimas-sokiai.pdf