Netaisyklingosios trupmenos pervedimas į mišrųjį skaičių

13365

Vytautas Miežys