Netaisyklingosios trupmenos pervedimas į mišrųjį skaičių

14004

Vytautas Miežys