Kvadratinės funkcijos taikymas

3369

Drąsutė Jatkonienė
9-10 klasės koncentras, Matematika, Kvadratinės funkcijos taikymas.