Vytautas Miežys

Netaisyklingosios trupmenos pervedimas į mišrųjį skaičių