Jurgita Krasnickaitė
3-4 klasės koncentras, Anglų kalba, Rodomieji įvardžiai (demonstrative pronouns).

Rodomieji įvardžiai (demonstrative pronouns)