Rita Raižienė
7-8 klasė, Matematika, Vienanarių sudėtis ir atimtis