Rita Raižienė
5-6 klasės koncentras, matematika. Dauginame mišriuosius ir natūraliuosius skaičius.