Matematika

video

Laipsnio kėlimas laipsniu

Rita Raižienė7-8 klasė, Matematika, Laipsnio kėlimas laipsniu.
video

Gretutiniai ir kryžminiai kampai

Rita Raižienė5-6 klasė, Matematika, Gretutiniai ir kryžminiai kampai.
video

Moda

Rita Raižienė7-8 klasė, Matematika, Moda.Moda - imties charakteristika, tai daugiausiai kartų pasikartojantis imties domuo.
video

Lygtys ax + bx = c

Rita Raižienė5-6 klasė, Matematika, Lygtys ax + bx = c.
video

Vidutinis greitis

Rita Raižienė7-8 klasė, Matematika, Vidutinis greitis.
video

Lygtys su proporcija

Rita Raižienė7-8 klasė, Matematika, Lygtys su proporcija.
video

Dauginame mišriuosius ir natūraliuosius skaičius

Rita Raižienė 5-6 klasės koncentras, matematika. Dauginame mišriuosius ir natūraliuosius skaičius.
video

Vienanario laipsnis

Rita Raižienė7-8 klasė, Matematika, Vienanario laipsnis
video

Vienanarių sudėtis ir atimtis

Rita Raižienė7-8 klasė, Matematika, Vienanarių sudėtis ir atimtis
video

Vienanarių daugyba

Rita Raižienė7-8 klasė, Matematika, Vienanarių daugyba